Tot 40% goedkoper

Door heel Nederland

Bel ons op: 088 – 11 55 620

Binnen 24 uur aan huis

Echt vakmanschap

Klussen op zondag en in de avond

De hele week heeft u hard gewerkt. Zaterdag was uw kind jarig en na het feestje kwamen uw broer en zus nog langs in de avond om lekker door te zakken. Allemaal geen probleem, zondag is uw dag. Geen verplichtingen dus lekker uitslapen… Alleen jammer dat uw buurman daar anders over dacht en zijn nieuwe klopboor juist die zondagochtend om 08:00 uur wil proberen!

De akeligste gedachten schieten natuurlijk door uw hoofd, maar veel is hier niet tegen te doen. Er zijn geen wetten die klussen op zondag verbieden. In principe mag iedereen altijd klussen. Dus ook in de avond en op zondag.

Klussen, wanneer wel en wanneer niet?

Of geluidshinder onrechtmatig is hangt van ieder geval afzonderlijk af. Elk geval wordt apart juridisch beoordeeld. Natuurlijk kunt u een beroep doen op de politie als het geluid te hard is, dat is namelijk onrechtmatig. Net als in de laat avond de nieuwe CD van Anouk luisteren met het volume op honderd procent en een hond die onophoudelijk blaft.

Klussen na 22:00 uur

Voor klussen waarbij u er vanuit kan gaan dat de omgeving daar hinder van ondervindt is dus niet echt een wet. Wel zijn er bepaalde fatsoensnormen waaraan iedereen verondersteld wordt gehoor te geven. Zo is het gebruikelijk dat u even contact met de buren hebt als u op zondag wilt klussen. Heeft u geen goed contact met de buren, klus op zondag dan alleen tussen 10:00 en 16:00 uur. Dan biedt u ze de gelegenheid uit te slapen en van een rustige namiddag te genieten.

Kluswerkzaamheden overdag kennen ook geen regels, maar ook hierbij tellen er fatsoensregels. De regels zeggen dat overdag niet eerder dan 07:00 uur begonnen mag worden en dat het klussen om 22:00 uur stopt.

Als u zich aan de bovenstaande fatsoensregels houdt kunt u iedereen in de ogen kijken en zeggen dat u rekening met de omgeving houdt. Bij twijfel is het altijd een goed idee om even aan te bellen en te overleggen. Verder wensen wij u veel klusplezier op zondag en in de avond!