Bouwsector in de lift

Tot 40% goedkoper

Door heel Nederland

Bel ons op: 088 – 11 55 620

Binnen 24 uur aan huis

Echt vakmanschap

Bouwsector weer in de lift

Na jaren van onzekerheid en malaise in de bouw, lijkt het er nu op dat het tij in de bouwsector weer aan het keren is. Uit de kwartaalmonitor over de bouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat de omzet van de bouw in het eerste kwartaal van 2015 vijf procent hoger ligt dan het voorgaande jaar.

Kleine bouwbedrijven profiteren het meest

Met name de kleine bouwbedrijven lijken goede zaken te doen. Gemiddeld steeg de omzet van kleine bedrijven met minder dan tien werknemers het afgelopen kwartaal met twaalf procent ten opzichte van het afgelopen jaar. Voor lokale bouwbedrijven zoals bijvoorbeeld Cloin TotaalBouw is het kerende tij in de bouwsector een welkome verandering. Afgelopen kwartaal werden er veel aanvragen gedaan bij dakdekkers en metselaars. Bij sloopbedrijven zagen we juist minder aanvragen voor opdrachten.

Ondanks dat de omzet bij grotere bedrijven ook een kleine omzetstijging van 3 procent werd geconstateerd, blijven ze wel wat achter. De stijging was minder groot dan het afgelopen jaar.

Nieuwbouw in trek

Het afgelopen kwartaal zag men een sterke groei van nieuwbouw woningen. Er werden in het eerste kwartaal van 2015 maar liefst 11.468 nieuwbouw woningen opgeleverd. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Ook het aantal bouwvergunningen werd bijna verdubbeld, hieruit kan men opmaken dat de groei van de woningbouw de aankomende jaren zal aanhouden.

De Nederlandse bouwsector lijkt ten opzichte van andere Europese landen snel te groeien. Waar de Nederlandse bouwproductie met 7,5 procent toenam, ziet men in Frankrijk en Italië al jaren een onafgebroken daling. Alleen in Zweden groeide de bouwproductie harder dan in Nederland.

Vertrouwen voor ondernemers

Door de goede cijfers is er vanuit ondernemers weer meer vertrouwen in de toekomst van de bouw. Ondernemers zijn positief over de toekomst en een merendeel verwacht dan ook het komende kwartaal een omzetgroei te kunnen realiseren.

Toename bouwvacatures

Het afgelopen kwartaal kwamen er maar liefst 7000 nieuwe vacatures op de arbeidsmarkt. Daarvan werden het er 6000 vervuld, dat aantal is de afgelopen drie jaar nooit zo hoog geweest.  Het CBS geeft aan dat de positieve veranderingen in meer werk zullen resulteren.

Faillissementen

Ondanks de vele goede berichten, zijn er ook mindere berichten. Er gingen het afgelopen kwartaal 246 bouwbedrijven failliet, dat was het vorige kwartaal nog 220. Veel faillissementen vielen bij utiliteitsbouwers.

Wij staan voor u klaar